ngày 12/6 e mới đi khám và bs nói e bị nấm cho thuốc e đặt 11ngày, đến hôm nay mới hơn 1 tháng e lại ngứa lại, ra dịch có mùi hơi tanh, giờ e phải đặt thêm thuốc nào ạ

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ