Bác sĩ cho e hỏi ckk của e dài khoảng 30_45 ngày
Nhưng tháng này đã quá 1 tuần k thấy ạ
Và 1 tuần nay chỉ ra dịch màu nâu kèm ngứa ạ
Ngứa buổi sáng sớm và tối ạ
  • Bác sĩ TDOCTOR


    Ngứa là dấu hiệu bắt đầu viêm nhưng để đưa ra kết quả chính xác chúng tôi cần thêm thông tin từ bạn, Dịch ra màu nâu là dấu diệu chuẩn bị bắt đầu chu kỳ kinh nguyệt hay bắt đầu có thai, bạn đã từng qhtd chưa?