• Chuyên Gia Tâm lý Lưu Kỳ Hương


    Chào bạn. Trầm cảm sau sinh có rất nhiều trường hợp khác nhau do áp lực gia đình, chồng, con mới sinh. Những dấu hiệu hay khóc mình, luôn dằn vặt bản thân, lo lắng mọi thứ,... Bạn cần điều trị sớm để không ảnh hưởng đến sau này.
    Nếu cần gì thì cứ liên hệ với tôi.

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ