bs cho e hỏi là 2019 e chụp hình U là 2cm..e có sd thuốc bắc của thầy nguyễn hữu toàn và s khi e mới chụp lại..nó còn 1,5cm..bs cho e xin ý kiến vs tại đi khám bsy chưa xđ là U nữa ạ tks rất nhìu ak