hôm kia tôi co nổi một mục như hình bên dưới gần sát mép đùi sưng đỏ chạm vào đau, bác sĩ cho hỏi mắc bệnh gì và cách chữa trị ra sao xin cảm ơn

Trả lời

Gửi trả lời

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ