Bác sĩ ơi! Chồng em bệnh u não đã mổ cách đây 8 năm nay tái phát , 1 năm nay không ăn cơm không ăn cháo được, chỉ ăn được trái cây ,chân đi yếu bước lên không nổi ,đang theo khám ở bv chợ rẩy , 2 tháng đầu BS metylpredni 16mg, từ đó tới sau Bs không cho dùng gì nữa hết, hẹn 8 tháng sau tái khám,nhưng về nhà càng nhà càng yếu dần em gởi fim chụp MRI nhờ BS xem giúp dùm em ,vì người anh mất vì bệnh u phổi di căn não,nên em sợ chậm sẽ di căn ,nhờ BS cho ý kiến cảm ơn

Trả lời

Gửi trả lời

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ