Ba em nằm xuống là bị chóng mặt và mắc ói, khi ói ra là nước, vậy nên uống gì ạ

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ