• Chuyên Gia Tâm lý Lưu Kỳ Hương


    Chào bạn. Chứng bệnh lo âu của bạn do rất nhiều nguyên nhân gây ra khác nhau như ám ảnh xã hội, rối loạn ám ảnh cưỡng chế, rối loạn stress sau khi trấn thương, rối loạn lo âu khoảng cách... . Ám ảnh này thường lập đi lập lại trong nhiều tháng trở lại, nếu nhẹ bạn vẫn có thể hoạt động sinh hoạt bình thường, nhưng sau thời gian dài không kiềm chế và điều trị thì rất có thể chuyển sang nặng và dẫn đến stress. Rất nguy hiểm khi tình trạng bạn để lâu dài mà không có cách chữa trị.
    Còn điều gì thắc mắc bạn cứ tìm tôi.