Cổ cháu nổi hạnh như hình không đau và cố định không có triệu chứng gì cả khoảng độ 3 tháng trước cháu có thể bị bệnh gì , và có khả năng bị ung thư vòm họng khônh ạ

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ