Bác sỹ ơi! cho em hỏi con em được 3 tháng rồi mà đầu bé khi nằm hơi ngẹo 1 bên .làm cách nào hết ngẹo ,bs chỉ dùm em với.Em cảm ơn

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ