con gái tôi năm nay 15 tuổi
hiện nay cháu có biểu hiện đi ngược với giới tính của mình. mong bác sĩ tư vấn giúp tôi. cám ơn bác sĩ

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ