Con bị vỡ giọng đã hơn 3 năm, thay vì nói giọng nam trầm thì con lại nói giọng nữ. Con vỡ giọng năm lớp 7 bây giờ đã lớp 11 rồi nhưng không hiểu sao giọng nói cứ không bình thường. Thời điểm trước giọng nói có hay bị tắt tiếng giữa chừng, bây giờ thì hết rồi. Theo tìm hiểu con thấy có nhiều người đã luyện giọng 1 thời gian lấy lại được giọng nói trầm.Mong bs tư vấn giúp con.

Trả lời

Gửi trả lời

Bác sĩ nổi bật chuyên khoa Tai Mũi Họng Xem tất cả

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ