Dạ mặt em bị khô ngứa bông da đỏ em nên dùng dì để cãi thiện

Em mới bị đây ạ

0822183024 sdt em đậy ạ bs tư vấn