Con của cháu bị ngã sau 5 ngày mới biết bs nói là trật khớp khủy tay sau nấn lại có treo tay 7 ngày. Sau 7 ngày thì cho cháu đi khám lại rồi họ nói là thôi rồi. Mà về nhà cháu tập duỗi cho bé thì tay bé không được thẳng và có thấy cục xương lồi lên rồi cháu cho đi bv tỉnh khám thì bs nói bé bị dãn xương nhẹ rồi cho về. Mà k đăng bột hay nẹp như vậy có để lại di chứng k ạ

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ