Con 18t, 2 ngày trc lúc gập chân lại thì con bị tê nhức phần khớp gối 2 chân, đứng thẳng thì có cảm giác bị tê cứng. Con có tập td nhẹ nên đã hết tê nhức r. Tới hnay thì con bị lâu lâu bị giật giật nhẹ phần đùi với phần đầu gối, xoay chân thì thỉnh thoảng nghe rắc, lúc đứng thẳng còn cảm giác cứng cứng ở đầu gối. Phần đầu gối bên trái thì thỉnh thoảng có cảm giác rát rát. Con có sao kh ạ?

Trả lời

Gửi trả lời

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ