Em cần hỏi cho anh của em
Mấy năm nay anh e luôn có dấu hiệu bạo lực, bất cứ chuyện gì xảy ra đều có xu hướng giải quyết bằng bạo lực và bất cần, ví dụ như cùng lắm thì chém nó đánh nó rồi vô tù ngồi cho vui hay cùng lắm thì tự tử, tư tưởng tâm lý đều đi ngược lại với gia đình người thân, có dù người thân đều có ý tốt nhưng vẫn nghĩ nó thành xấu và áp đặt a ấy, a ấy cũng không quan tâm ý của người xung quanh...không chịu nghe ai khuyên, ai mà khuyên thì a ấy nóng giận chửi ngay lập tức... Em cần tư vấn để có thể đưa a đi khám ạ