Em có bị nghiêm trọng quá không ạ?
Em cần làm gì để mau lành?
Cái này có ảnh hưởng về sau không ạ?

Bác sĩ nổi bật chuyên khoa Nội Tiết Xem tất cả