Em có bị nghiêm trọng quá không ạ?
Em cần làm gì để mau lành?
Cái này có ảnh hưởng về sau không ạ?

Trả lời

Gửi trả lời

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ