Bac sic cho em hoi ?em mới mổ day chằng cheo đc 7 tuần ?hôm vừa rồi vận đông mạnh nghe chân keu cạnh cach ko biết có bi đứt lại ko! Và dấu hiệu bị đứt lai dây chằng chéo thế nào xin bac sĩ tư vấn giup

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ