Sau khi e hết kinh thì quan hệ k dùng biện pháp
Sau đó 1 tuần e có quan hệ và ra kinh nữa ạ , màu hồng nhạt có đỏ ngày đầu , đến ngày t3 e có quan hệ tiếp vì thấy đã bớt kinh
E bị sưng phần môi trên