Dạ chỗ eo bên hông của e bị nổi 2cục hạch có thể nhìn thấy được.cho e hỏi hạch đó là gì vậy k ạ.đang dịch nên e k tiện đến bệnh viện khám ạ

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ