E bị tức vùng phía trên ngực trái,cứ thực hiện các động tác nghiêng cổ thì lại bị tức ở vùng đó,bác sĩ cho e hỏi là e đag có vấn đề bệnh lý gì k ạ?