E hút thai ngày 6/6 nhưng vẫn rong kinh, e đi khám lại ngày 29/6 bs cho e thuốc ngậm về uống 5 ngày, nhưng đến nay 9/7 rồi e vẫn bị ra máu nhiều và hoa mắt, đau lưng ạ