Bsi cho e hỏi chút ạ.e bị ngày 26 mà đợt này e ra có 1chut máu lẫn chất nhầy,ra có 1 ít,ngày thứ 2 ra máu nâu nâu.Mà trước tới giờ e không bao giờ bị như vậy.E thử lại có 1vach,e đag thả 1 năm rồi,mog e bé liệu có phải là máu báo k ạ.ra co 1 ít thôi ạ