• Chuyên Gia Tâm lý Lưu Kỳ Hương


    Chào bạn. Trầm cảm sau sinh rất nhiều nguyên nhân gây ra, lo sợ, nóng giận hay cáu giận vô cớ, thiếu thốn tình cảm, hay khóc một mình. Nếu bạn không điều trị sớm thì sẽ trở nặng dẫn đến stress nặng dẫn đến các suy nghĩ lệch lạc, muốn tự sát bản thân, luôn là bản thân bị thương.
    Không nên chủ quan về bệnh trầm cảm.
    Nếu cần bạn liên hệ trực tiếp để hiểu rõ nguyên nhân dẫn đến việc trầm cảm. Thân bạn.

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ