17t nam, bị cận nặng mới đi cắt kính được 1 tháng nhưng đeo rất nhức mắt thế có phải do kính lệch tâm không ạ?
E cảm ơn

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ