Bs ơi, em bị cuồng ăn vô độ tâm thần 3 năm rồi. Em đã cố gắng từ bỏ nhưng thực sự rất khó. Cứ ăn xong nôn ra. Em mệt mỏi lắm r ạ. Giúp e với

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ