em bị đa nang buồng trứng giờ em muốn có con thì phải làm sao vậy bác sĩ

Trả lời

Gửi trả lời

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ