em bị đau đầu kéo dài. em luôn Bi căng thăng và mệt mõi. em nên lam gi để bớt đau đầu