Từ đầu nó bé như nốt mụn ruồi , gần 1 tháng nay nó bắt đầu lan ra cho me hỏi cách chữa trị

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ