Sau khi bỏ bé em có tình trạng mất ngủ liên tục, hay mơ ác mộng, sáng dậy thì luôn mệt mỏi, đau đầu. Mỗi lần bị thương chảy máu thì cảm thấy không đau, mà thấy thoải mái

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ