Ngày 4.7 em có qh và lỡ rách bao, nhưng do chủ quan tháng trước có kinh ngày 7.6 nên e không uống thuốc ttkc. Hôm nay ngày 2.8 em có thử thì thấy lên 2 vạch, cho em hỏi vậy thai em nhiêu tuần ạ và có thể phá thai được không? Do em còn nhỏ nên chưa muốn giữ thai lại.

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ