Thưa bác sĩ, dạo khoản 2 năm gần đây em bị hay quên! Mà gần đây thì đang nghiêm trọng hơn ạ. Lúc em vừa suy nghĩ tới một vấn đề nào đó khoản 1 giây sau là em quên sạch. Em cảm giác mình như chia đôi ra vậy có hai tính cách riêng biệt khi gặp vài nguuo7i2 em không tự chủ được bản thân vd nói nhiều, nói những vấn đề em hoàn toàn không gõ. Tới một lúc nào đó em chỉ còn một ít ấn tượng và em không biết tại sao em làm vậy. Có khi làm xong việc gì đó rồi em cũng không biết là việc gì mình tại sao lại ngồi ở đây lúc nãy mình còn ngồi đằng kia cơ. Em cũng thật sự khi6ng hiểu rõ mong bác sĩ tư vấn ạ