Em không biết gọi hiện trạng của mình là gì. Nhưng em nghĩ mình bị rối loạn cảm xúc. Làm sao em có thể thay đổi được ạ.

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ