Em không biết gọi hiện trạng của mình là gì. Nhưng em nghĩ mình bị rối loạn cảm xúc. Làm sao em có thể thay đổi được ạ.