Em sinh xong em bé thì em bé khoảng 5 tháng thì em bị rong kinh , và hết rộng kinh thì đến bây giờ em tắt kinh luôn

Bác sĩ nổi bật chuyên khoa Nội Tiết Xem tất cả