Tôi có các vấn đề tâm lý như sau:
- thường xuyên dằn vặt về những vấn đề trong quá khứ dù là những vấn đề đã qua từ lâu, không tha thứ cho các sai lầm của mình cũng như người khác.
- Khi xử lý các tình huống trong hiện tại thì thường gặp rất nhiều khó khăn, căng thẳng trong lựa chọn dù là những việc rất nhỏ như chọn một bộ quần áo.
- tôi thường suy nghĩ quá nhiều cho những vấn đề trong tương lai, lo lắng, căng thẳng.

Trả lời

Gửi trả lời

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ