Đợt trước e có qhtd 1 lần rồi 1 ngày sau em lại qhtd và uống thuốc tránh thai và bây giờ em bị đến tháng nhanh thường đầu tháng e sẽ bị nhưng mà bây giờ cuối tháng lại bị mà bụng đau âm ỉ buồn nuôn hành kinh ra thịt nữa là sao ạ