Khi thấy khó thở hoặc có dấu hiệu lên cơn hô hấp mạn tính thì tôi cần làm gì?

Bác sĩ nổi bật chuyên khoa Phổi, Hô hấp Xem tất cả