Chào bác sĩ.
Em là P.N. Cuối tháng 4, em có lịch tiêm mũi cuối phòng HPV nhưng do quên nên bây giờ đã là 7/7.
Cho em hỏi, bây giờ tiêm có bị mất tác dụng không ạ?

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ