E có xuất hiện hạch ở bẹn sờ thấy ở 2 bên tầm 1cm đã lâu r bây giờ nó đau nhói cả bẹn lẫn đùi ạ

Trả lời

Gửi trả lời

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ