E có xuất hiện hạch ở bẹn sờ thấy ở 2 bên tầm 1cm đã lâu r bây giờ nó đau nhói cả bẹn lẫn đùi ạ