E và b gái e qh k xuất tinh vào trong nhưng e sợ chất nhờn cũng có tinh sau 23h e cho b e uống ttkc thì có ngăn chặn đc k ạ với b e uống sau 1 ngày k thấy tác dụng phụ của thuốc ạ