bé nhà em bị Chín mé (e đoán thế) như hình. em dùng Xanhtylen bôi cho cháu được không.

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ