Ống tiêu hoá: tổn thương dày không đều thành trực tràng vs dmax #42mm, tăng Quang mạnh sau tiêm thuốc cản quang
Nhiều khối hạch mạc treo ổ bụng dmax #38mm

Kết quả CT scan trên thì Ng nhà cần làm gì ak bác sĩ ?