Con e bị gãy xương cổ tay bó bột 2 tháng xương đã liền rồi. Được 5 tháng rồi nhưng bàn tay bé không thể lật qua lật lai dc và khuỷa tay bé vẫn còn cong chưa thẳng được ah. Cho con hỏi tay bé có bị tật luôn không ạh.

Trả lời

Gửi trả lời

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ