Đã 2 năm rồi mà em vẫn ko quên đc tình cũ, dù e có gặp bao nhiêu người mới ạ , bác sĩ ơi làm sao e có thể quên hẳn tình cũ đây?

Trả lời

Gửi trả lời

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ