dạ em chậm kinh 2 tháng rồi mà thử que thì chỉ lên 1 vạch thôi ạ! có nguy hiểm gì không ạ?