Mang thai ngoài ý muốn h muốn phá bằng thuốc Thì có ảnh hưởng j đến cơ thể không và thai nhi đc gần 1 tháng phá bằng thuốc đc không ạ