Thưa bác sĩ: Chồng tôi từ cuối năm ngoái có trục trặc trong công việc. Tuy nhiên đã được giải quyết ổn rồi.Nhưng từ đó ck tôi lại cứ luôn nghĩ về chuyện đó.
Luôn lo sợ về việc mình đã sơ xuất, sợ mất việc thì sẽ ảnh hưởng đến vợ con và gđ. Dù đã đc động viên là mọi chuyện k có vấn đề gì nhưng ck tôi lại suy nghĩ đến nó nhiều quá và bây giờ dù k còn nghĩ nhiều nữa thì lại bị chứng mất ngủ.
Xin bác sĩ cho tôi hướng để chữa cho ck tôi ạ