Bs giúp e với ! Mẹ e xét nhiệm máu tiểu đường thế này có cao ko ah ! Gd e thật sự lo lắng quá ! Mong các bác sĩ giúp đỡ ah

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ