Bs cho em hỏi hôm nay e có đi siêu âm hạch thì có kết quả này:
Phân thùy phải: kích thước bình thường,nhu mô đều,cấu trúc đồng nhất,không có hình ảnh bất thường,không có hình ảnh mạch, có một khối hỗn hợp âm KT 25×9mm
Phân thùy trái giống như trên,có một khối hỗn hợp hợp âm KT 25×10mm
Kích thước mỏng,,âm vang đồng nhất,không có nhân khối bất thường liên quan: không có hình ảnh tuyến giáp chèn ép vào các cơ quan lân cận
Không thấy hình ảnh tăng sinh hạch bạch huyết vùng cổ