Bs cho em hỏi hôm nay e có đi siêu âm hạch thì có kết quả này:
Phân thùy phải: kích thước bình thường,nhu mô đều,cấu trúc đồng nhất,không có hình ảnh bất thường,không có hình ảnh mạch, có một khối hỗn hợp âm KT 25×9mm
Phân thùy trái giống như trên,có một khối hỗn hợp hợp âm KT 25×10mm
Kích thước mỏng,,âm vang đồng nhất,không có nhân khối bất thường liên quan: không có hình ảnh tuyến giáp chèn ép vào các cơ quan lân cận
Không thấy hình ảnh tăng sinh hạch bạch huyết vùng cổ

App Tdentist dành cho bệnh nhân

App Tdentist dành cho Bác sĩ