năm nay con học lớp 10 con hay bị đau đầu mất tập trung và tim đập nhanh khó thở trong lúc học, với con luôn nghĩ đến việc tự tử giờ con không biết phải làm sao

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ